Kamuoyuna Duyuru

BASIN AÇIKLAMASI

1985 yılında eğitim hayatına başlayan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, gerek lise gerekse üniversite giriş sınavlarında elde ettiği üstün başarı ile Türkiye’nin en prestijli okullarından biridir. Seçkin eğitim kadrosunun fedakârlık duygusuyla yetiştirdiği öğrenciler, Türkiye’de ve dünyada hayatın her alanında öne çıkmakta, üstlendikleri vazifeleri de hakkıyla ifa etmektedirler. Okulumuzun eğitim başarısı kadar okul sonrası başarıları da tüm mezun ve öğrencilerimiz için bir gurur kaynağıdır.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversite ve sonrasında aldıkları eğitimin ardından gayet donanımlı ve liyakatli biçimde üstlendikleri görevler, zaman zaman özellikle de imam hatiplere nefret duyan kesimler tarafından olumsuz biçimde gündeme taşınmak istenmiştir. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız, okulumuzu gündelik kısır tartışmaların içine çekmek isteyen bu provokatif çabalara asla prim vermemiş, imam hatipli olmanın gerektirdiği ağırbaşlılığı her daim muhafaza etmiştir.

Herhangi bir görüş için lisemizin öğrenci ve mezunlarına toptancı bir bakış açısıyla yaklaşılması son derece yanlış ve yanıltıcı olacaktır. Bu bağlamda, okulumuzu temsil salahiyeti olmayan ve görüşlerini tüm okul camiasının görüşü gibi lanse etmeye çalışan bir grubun, okulumuzun adını kullanarak siyasi tarafgirlik yapması asla kabul edilemez.

Kartal Eğitim Vakfı ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği; okulumuzu, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı en geniş çerçevede temsil eden köklü kuruluşlardır. Vakfımız ve Derneğimiz, okulumuzun eğitim kalitesini ve başarısını artırma mücadelesi verirken, hiç şüphesiz, okulumuza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza yönelik mesnetsiz taarruzlara ve algı oyunlarına karşı da kararlı duruş sergilemeyi sürdürecektir.

İmam Hatip okullarının hangi çetin mücadelelerin ardından açıldığını, okul ve öğrencilerin hangi saldırı, kısıtlama ve eşitsizliklere maruz kaldığını, imam hatiplere ilgiyi azaltmak için hangi hukuksuzlukların yapıldığını unutmamız mümkün değildir. Aynı şekilde, bu aziz milletin, varını yoğunu feda ederek bu okulları nasıl kurup yaşattığını, okul ve öğrencilere nasıl evladı gibi sahip çıktığını da unutamayız. İmam hatip okullarımızla problemi olanları da okullarımızı bugünlere taşıyanları da çok iyi biliyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da imam hatip okullarına yapılan haksızlıkların ve bu haksızlıkları yapanların karşısında dimdik durmaya ve imam hatip davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi camiasının, hiçbir suretle gündelik siyasi tartışmaların odağı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğimizi, okulumuzu temsil salahiyeti olmayan şahısların okulumuzun adını kullanarak siyasi tarafgirlik yapmasına rıza göstermediğimizi ve göstermeyeceğimizi bir daha hatırlatmak isteriz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

kartal_d
5 Nisan 2023
  Kamuoyuna Duyuru
kaihl
26 Şubat 2021
  EvdeKartal Buluşmaları